Naantalin Taideyhdistys

ntmky_lasia.jpg
 

Kolmatta vuosikymmentä kuvataiteen puolesta

Keväällä 1999 perustettu Naantalin Taidemuseon Kannatusyhdistys on nyt Naantalin Taideyhdistys.


Historiikki "Taiteen puolesta 20 vuotta" julkaistiin yhdistyksen juhlavuonna. 


Yhdistyksen nimi, säännöt ja strategia päivitettiin vuonna 2020.


Naantalin Taideyhdistyksen tavoitteena on edistää kuvataiteen tuntemusta ja harrastusta sekä pitää vireillä yleistä mielenkiintoa taiteeseen.

jouni_boucht.jpg
Harro Koskinen
Raimo Äijälä
Näyttely2012.Mikola.Juliste.JPG
Näyttely2015.Viitanen.Juliste..JPG
 

Yhdistyksen toiminta

Taidenäyttelyt

Yhdistys järjestää yleisötilaisuuksia, tutustumis- ja opintomatkoja sekä koulutuksia. Järjestämme näyttelyjä Naantalin Taidehuoneella, Kesti-Maariassa ja Merimaskun Rantamakasiinissa.

Julkaisut

Naantalin Taideyhdistys harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä dokumentointia.Teemme aloitteita ja esitämme kannanottoja.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen puheenjohtaja on Kristiina Sunell, varapuheenjohtaja Pirjo Viitanen. Hallituksen muut jäsenet ovat Antti Eklund, Raimo Lovio,  Pirkko Salovaara ja Raimo Äijälä. Varajäseniksi valittiin Juhani Salovaara ja SInikka Söderlund. Yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja on Maisa Lovio.

 

Ota yhteyttä

Thanks for submitting!